Palvelut

Meillä on pitkä kokemus vaalipalveluiden toteuttamisesta Suomen valtiolle, järjestöille sekä osuuskunnille.

Asiakkaamme voivat valita palveluistamme itselleen parhaiten soveltuvan palvelukokonaisuuden.

SÄHKÖINEN
EHDOKASASETTELU
VAALIKONE SÄHKÖINEN
ÄÄNESTÄMINEN
POSTIÄÄNESTÄMINEN
TULOSLASKENTA RAPORTOINTI JA
TULOSTEN ANALYSOINTI
ÄÄNESTÄJIEN AKTIVOINTI
VAALIEN AIKANA
VAALIMATERIAALIEN
SUUNNITTELU
VAALIVIESTINTÄ NÄKYVYYSTUOTTEET

Sähköinen ehdokasasettelu

Palvelussa ehdokasasettelu ja ehdokaskelpoisuuteen liittyvät tarkistukset tehdään sähköisessä järjestelmässä.

 • Järjestelmän taustalla on asiakkaan jäsenrekisteri
 • Henkilön oikeus toimia vaaleissa ehdokkaana, asiamiehenä, vara-asiamiehenä, suosittelijana tai allekirjoittajana tarkistetaan jäsenrekisteristä
 • Palvelu hyödyntää vahvaa tunnistautumista. Pankkitunnuksilla tunnistautuminen toimii myös sähköisenä allekirjoituksena
 • Ehdokaslistat ja ehdokasnumerointi muodostetaan automaattisesti
 • Palvelun rinnalla voidaan käyttää myös paperilomakeprosessia
 • Vaalilautakunta voi hyväksyä tai hylätä jokaisen ehdokkaan erikseen
 • Palvelun avulla syntyy valmis ehdokasluettelo vaalien seuraaviin vaiheisiin (esim. vaalikone, sähköinen äänestys ja automaattitaitetut ehdokaslistat)

Vaalikone

Vaalikone helpottaa jäseniä löytämään parhaiten itselleen sopivan ehdokkaan.

 • Ehdokkaita voi vertailla yhdistäen kolmea eri hakukriteeriä:
  1. Henkilöprofiiliin liittyvät ominaisuudet (esim sukupuoli, asuinkunta, ikä
  2. Mieltymykset, kokemus (harrastukset, koulutus, työkokemus jne.)
  3. Vaalikoneen kysymyksiin annetut vastaukset
 • Omassa profiilissaan ehdokas voi kuvailla itseään tarkemmin
 • Ehdokas voi liittää oman profiilikuvansa vaalikoneprofiiliin
 • Lista sopivimmista ehdokkaista päivittyy reaaliaikaisesti käyttäjän näkymässä sitä mukaa kun hän asettaa lisää hakukriteerejä
 • Ehdokas voi jakaa oman profiilinsa Facebookissa ja Twitterissä tehden näin omaa vaalimarkkinointia
 • Palvelu toimii erilaisilla mobiililiaittella

Sähköinen äänestäminen

 • Helppo ja toimiva sähköinen äänestyspalvelu mahdollistaa äänestämisen juuri silloin, kun henkilölle parhaiten sopii
 • Suora yhteys vaalikoneen ja äänestyspalvelun välillä mahdollistaa miellyttävän ja vaivattoman asiakaskokemuksen
 • Äänestäjä näkee äänestyspalvelussa ainoastaan oman jäsealueensa/vaalipiirinsä ehdokkaat ja ehdokaslistat
 • Pankkitunnuksilla tunnistautuessaan henkilön äänioikeus tarkistetaan samalla kun varmistetaan, että henkilön äänioikeus on vielä käyttämättä
 • Annettu ääni tallentuu suoraan vaalitietokantaan ja äänestäjän äänioikeus kirjataan käytetyksi, jolloin hän ei voi enää äänestää muissa äänestyskanavissa

Postiäänestäminen

Postiäänet luetaan nopeasti ja luotettavasti suoraan tietokantaan. Samalla estetään äänestäjän äänestäminen toiseen kertaan esimerkiksi sähköisesti. Postiäänten luenta raportoidaan vaalilautakunnalle lähes reaaliaikaisesti, jolloin vaalien järjestäjä voi reagoida hyvinkin nopeasti äänestysaktiivisuuteen erilaisin aktivointikampanjoin.

Tuloslaskenta

 • Automatisoitu tuloslaskentaohjelma laskee vaalituloksen nopeasti ja luotettavasti
 • Järjestelmä yhdistää sähköiset äänet ja postiäänet luotettavasti yhteen ja sulkee pois mahdollisuuden äänestää useampaan kertaan
 • Keskenään integroidut järjestelmät tarjoavat mahdollisuuden laskea vaalitulos nopeasti vaaliajan päätyttyä
 • Vaalitulos voidaan toimittaa vaalilautakunnalle jopa vaalien päättymistä seuraavana päivän

Vaalien raportointi


Ehdokasasettelun ja äänestyksen kehittymistä voidaan seurata reaaliaikaisesti

Äänestyksen etenemistä seurataan eri kanavissa ja siitä raportoidaan asiakkaalle päivittäin.
Tämä antaa mahdollisuuden reagoida äänestysaktiivisuuteen esim. muistutuskampanjalla

Vaalituloksen raportointi

Ehdokkaiden ja äänestäjien tunnistaminen mahdollistaa erilaisten raporttien luomisen sekä ehdokkaista että äänestäjistä.

 • Ikäjakauma, sukupuolijakauma, äänestyskanava (sähköinen vs posti), asuinpaikkajakauma yms.
 • Äänestäjien tunnistaminen tehdään vaalisalaisuutta vaarantamatta

Äänestäjien aktivointi vaalien aikana

 • Äänestäjille kohdennetulla viestinnällä voidaan nostaa äänestysprosenttia vaalien aikana
 • Vaalien aikana äänestäjille voidaan lähettää aktivoivia sms- ja sähköpostiviestejä tai postikortteja
 • Muistutusviesti lähetetään aina ainoastaan niille äänioikeutetuille, jotka eivät ole vielä äänestäneet

Postivaalimateriaalit

Sisällön suunnittelu

 • Neuvomme ja autamme vaalimateriaalien valinnassa ja teknisessä suunnittelussa
 • Huolehdimme että postimaksumerkinnät vastaavat kulloinkin voimassaolevaa Postin ohjeistusta
 • Ehdokashankintajärjestelmä mahdollistaa ehdokaslistojen automaattitaiton
 • Halutessanne voimme auttaa postivaalimateriaalien taittamisessa

Tulostus ja postitus

Tulostamme vaalikirjeet, painamme ehdokaslistat ja postitamme vaalimateriaalin asiakkaan kanssa sovitussa aikataulussa.

Vaaliviestintä

Viestinnän ammattilaisina tarjoamme asiakkaillemme lähes rajattomat mahdollisuudet erilaisten yksilöllisten viestintäkokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Viestinnän eri ratkaisut voivat pitää sisällään esimerkiksi kohdennettua verkkomainontaa, verkkosivustoja, suoramarkkinointikirjeitä, erilaisia näkyvyystuotteita tai tekstiviestikampanjoita.

Näkyvyystuotteet

Tuotamme kumppaniverkostossamme erilaisia näkyvyystuotteita mm. äänestyspaikoille, myymälöihin ja erilaisiin vaalitilaisuuksiin. Tuotteet voivat olla mitä vain sähköisistä infotauluista messutelineisiin ja erilaisiin flyereihin.