Vaaliprojektin eteneminen

Vaaliasiantuntijamme aloittaa projektin aina analysoimalla asiakkaan vaalijärjestyksen ja varmistamalla että asiakkaan valitsemat palvelut palvelevat parhaiten asiakkaan tarpeita ja noudattavat vaalijärjestyksessä määritettyjä vaalisääntöjä.

VAALIEN VALMISTELU VAALIAIKA VAALIEN JÄLKEEN
VAALIJÄRJESTYKSEN
ANALYSOINTI
PROJEKTI-
SUUNNITELMA
VAALIPALVELUIDEN
MÄÄRITTELY
VAALIPALVELUIDEN
KATSELMOINTI
VAALIPALVELUIDEN
JULKAISU
VAALIN AIKAINEN
MUUTOSHALLINTA
TULOSRAPORTOINTI
VAALISALAISUUS HENKILÖTIETOSUOJA

Useiden äänestyskanavien käyttö toteutetaan siten, että vaalisalaisuus on taattu koko prosessin ajan

Vaalisalaisuuden prosessin on auditoinut ulkopuolinen taho vuonna 2016

Edita noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n henkilötietoasetuksen mukaisia käytäntöjä

PROSESSI


VAALIEN VALMISTELU

VAALIAIKA

Vaalin aikainen muutoshallinta

VAALIEN JÄLKEEN

Tulosraportointi

VAALISALAISUUS
HENKILÖTIETOSUOJA
  • Useiden äänestyskanavien käyttö toteutetaan siten, että vaalisalaisuus on taattu koko prosessin ajan
  • Vaalisalaisuuden prosessin on auditoinut ulkopuolinen taho vuonna 2016
Edita noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU:n henkilötietoasetuksen mukaisia käytäntöjä